ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Επισημάνσεις
Ρέθυμνο, 02.04.2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ.

Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ»)

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ Δ’ Κ.Π.Σ. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

© 2007 - easyweb team