ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Δέκα πράξεις της πολιτείας για το περιβάλλον

«Οι φιλόσοφοι ερμήνευσαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τον κόσμο

Μένει τώρα να τον αλλάξομε»

 

1.      Ένταξη Μαθήματος αυτοτελούς για το περιβάλλον στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2.      Σύσταση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αυτοτελούς Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος στις Περιφέρειες, ανεξάρτητης αυτής των δημοσίων έργων.

Κανένα δημόσιο και ιδιωτικό έργο χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3.      Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες με συμβάσεις έργου και αντικείμενο των μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάλογα με τις κλιματικές μεταβολές ανά Περιφέρεια της Χώρας.

4.      Αύξηση του ποσοστού φοροαπαλλαγής σε δωρεές και χορηγίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.

5.      Θεσμοθέτηση κρατικού Επαίνου για τους χορηγούς του περιβάλλοντος.

6.      Επέκταση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των σχετικών με τις περιβαλλοντικές Σπουδές.

7.      Ειδική ποινική κύρωση εκείνων που αποσιωπούν τη διάπραξη εγκλημάτων σχετικών με το περιβάλλον (πυρκαιές, ρύπανση κλπ), που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αυστηροποίηση των κυρώσεων για εκείνους που εκχερσώνουν δασικές εκτάσεις ή οικοδομούν αυθαίρετα σε αυτές, με την ανάκληση οιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης αυτοί λαμβάνουν.

8.      Εθελοντική έκτιση μέρους της στρατιωτικής θητείας σε δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον (πυροπροστασία κλπ).

9.      Σύσταση Τριμελών Επιτροπών Πυροπροστασίας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της χώρας με ευθύνη των οικείων Δήμων με ευθύνη:

- την καταγραφή των διαθέσιμων δημόσιων και ιδιωτικών μέσων πυροπροστασίας

- τη διατήρηση μόνιμου καταλόγου εθελοντών

- την καταγραφή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οδών.

10. Το ήμισυ τουλάχιστον των ετήσιων σχολικών εκδρομών αφιερωμένο στην προστασία του περιβάλλοντος με τη συνεργασία και την     καθοδήγηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

      Είναι δεδομένο ότι πρώτα καίγεται η αξία του δάσους και ακολούθως το ίδιο το δάσος καθ’ εαυτό.

      Είναι για το λόγο αυτό αυτονόητο ότι πρώτα και πάνω απ’ όλα η Πολιτεία, όπως το ΠΑΣΟΚ στην προγραμματική του πρόταση αναδεικνύει, πρέπει να τονίσει το μήνυμα ότι το Περιβάλλον είναι πρώτη προτεραιότητα για τους Έλληνες.

     Χωρίς άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις και ψηφοθηρικές κραυγές πρέπει με τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν ΑΜΕΣΑ και χωρίς απαγορευτικό οικονομικό κόστος να τοποθετήσει το περιβάλλον στην κορυφή της δημόσιας συζήτησης, να καταστήσει τον πολίτη γνώστη και υπεύθυνο γι’ αυτό.

Πρέπει πια, ως όρος επιβίωσης της χώρας μας, η Πολιτική έμπρακτα να αποδεικνύει πως έχει  ένα πρόταγμα:

Να αγαπήσουμε ξανά την Ελλάδα.

 

 

 

 

 

© 2007 - easyweb team