ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Συνέντευξη www.economist.gr
(economistgr)

1.  Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκλογικής σας περιφέρειας και τι προτείνετε για την λύση του;

Για το Ρέθυμνο, ένα μεγάλο θέμα είναι η τουριστική αξιοποίηση των ορεινών όγκων, με σεβασμό στην παράδοση και το περιβάλλον.

Αυτό θα αποτρέψει και ανεπιθύμητες άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες.

Το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, θα πρέπει να αναπτύξει νέα τμήματα υψηλής ζήτησης, αφού έχει και την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό.

 

2.  Ποιοι πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι οικονομικοί στόχοι  της Ελληνικής κοινωνίας;

Να ενισχυθεί ο ρόλος της χώρας ως οικονομικό κέντρο προσφοράς προηγμένων υπηρεσιών, με καινοτομική χρήση νέων τεχνολογιών, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

 

3.  Ποια είναι τα επιχειρήματά σας για να πείσετε έναν επιχειρηματία να επενδύσει στην Ελλάδα και όχι σε μια από τις χώρες  χαμηλού εργατικού κόστους;

Χρειάζεται δραστική βελτίωση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, για να αναδειχτεί το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας, που είναι το πολύ υψηλό δυνάμει ανθρώπινο δυναμικό.

Tότε είναι εύκολο να προσελκύσει κανείς στην Ελλάδα, όχι μόνο κεφάλαια αλλά και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.

 

4.  Ποιοι τομείς της οικονομίας  πρέπει να ενισχυθούν άμεσα;

 Το εκπαιδευτικό σύστημα, οι υπηρεσίες, π.χ οι ιατρικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με τουρισμό υψηλής ποιότητας.

 

5.  Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα της οικονομίας;

 Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση των εργαζομενων, με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια και κάποια σύνδεση – μικρή στην αρχή – με την αμοιβή.

 

6.  Ένα πρωτότυπο μέτρο για να βελτιωθεί η  οικονομική κατάσταση των πολιτών, θα ήταν …. 

Δεν βλέπω μαγικό δρόμο για την πρόοδο και την ευημερία. Χρειάζεται με σταθερά βήματα να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες μας και να ενισχύσουμε τα θετικά μας σημεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 - easyweb team