ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Δεσμεύσεις για το Ρέθυμνο

·        Το παιδί και η οικογένεια στο επίκεντρο της πολιτικής μας

·        Προτεραιότητα το περιβάλλον

·        Πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητος σε όλες τις βαθμίδες για κάθε ελληνική οικογένεια

·        Γνώση για όλους – Τεχνολογία παντού

·        Υγεία και φροντίδα για όλους και για τον καθένα χωριστά

·        Νέα πολιτική για την ύπαιθρο

·        Πράσινη οικονομία και πράσινη συνείδηση

·        Πολιτικές για την απασχόληση των νέων και των ανέργων

·        Ελεύθερος χρόνος και ελεύθερος χώρος

·        Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας

·        Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση

·        Κοινωνία Δίκαιη – Αλληλέγγυη - Ανθρώπινη

 

 

 

 

 

 

© 2007 - easyweb team