ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Ολυμπιακή Εκεχειρία
(Για την ημέρα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας)
Ρέθυμνο, 03.03.2004

Η Υπ. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βαρβάρα Τερζάκη, αφιέρωσε μία ολόκληρη ημέρα στην προωθήση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στην υποστήριξη της Ειρήνης, αναστέλλοντας οποιαδήποτε άλλη προεκλογική της δραστηριότητα την ημέρα αυτή.
Είναι γνωστή η ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα πολιτισμού, αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και ισότητας.
Έχει υποστηρίξει τις πρώτες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, που έγιναν στο Ρέθυμνο, και συνεχίζει να υποστηρίζει τους Νέους και τον Αθλητισμό.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, εμπνεόμενος από τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος πήρε την πρωτοβουλία της προώθησης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας σε όλο τον κόσμο, μέσω του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, του οποίου είναι αντιπρόεδρος.
Τα αγαθά που προκύπτουν από το ευ αγωνίζεσθαι είναι πρώτα από όλα η Ειρήνη, αυτή την αξία θα υποστηρίξει η κ. Βαρβάρα Τερζάκη και θα διαδώσει σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τη νεολαία του Ρεθύμνου, μοιράζοντας έντυπο υλικό που αφορά την Ειρήνη σε όλο τον Νομό, ξεκινώντας από την πόλη του Ρεθύμνου.

© 2007 - easyweb team