ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
 
Επικοινωνία
Πράσινη επανάσταση στο Μπουτάν
(ΤΑ ΝΕΑ)

Πλήρης υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας για να αυξηθεί ο δείκτης της ακαθάριστης εθνικής ευτυχίας. Αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης του μικροσκοπικού Μπουτάν, ενός ασιατικού βασιλείου που βρίσκεται μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας και όπου η ανάπτυξη δεν υπολογίζεται με βάση την οικονομία αλλά την ευτυχία! Το υπουργείο Γεωργίας της χώρας ανακοίνωσε ότι έως το 2020 η επικρατέστερη, αν όχι η αποκλειστική, μέθοδος καλλιέργειας της γης θα είναι η βιολογική γεωργία.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι η διαφύλαξη της υγείας τόσο του περιβάλλοντος όσο και των πολιτών της χώρας μέσω της διατήρησης της γονιμότητας του εδάφους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και του περιορισμού της σπατάλης των υδάτινων πόρων. Επιλογή επαναστατική μεν, σε απόλυτη συμφωνία δε και με την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια από τους ηγέτες του Μπουτάν και με την ιδιότυπη έννοια της ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί από αυτή τη μικρή χώρα των Ιμαλαΐων.

Ηδη από τη δεκαετία του '70 ο τέως βασιλιάς Τζίγκμε Σινγκίε Ουαντσούκ είχε εντοπίσει το αδύνατο σημείο της μέτρησης της ανάπτυξης μιας χώρας σε όρους ΑΕΠ - η οικονομική ανάπτυξη δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική ευημερία των πολιτών. Αναγνωρίζοντας πως πέρα από την οικονομία σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαδραματίζει και η ευτυχία των ανθρώπων, το Βασίλειο του Μπουτάν δημιούργησε την έννοια της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας (National Domestic Happiness), μέτρο της οποίας αποτελεί η ικανοποίηση των πολιτών με βάση όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πνευματική/ συναισθηματική κατάστασή τους. Σε πρακτικό επίπεδο, θα μπορούσε να γίνει λόγος για μια πολιτική που υπολογίζει περισσότερο το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι παρά το πόσο παράγουν και καταναλώνουν.

Απαραίτητα συστατικά μιας τέτοιας πολιτικής αποτελούν η βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη, η διαφάνεια στη διακυβέρνηση του κράτους, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρηση του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό η βιολογική γεωργία εισέρχεται ως ένα απαραίτητο συμπλήρωμα. «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να καταναλώνει όσο το δυνατόν περισσότερα βιολογικά προϊόντα μπορεί. Για αυτόν το λόγο τα βιολογικά προϊόντα θα πωλούνται στις ίδιες τιμές με τα συμβατικά» ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπεύθυνος του προγράμματος Κεσάνγκ Τσχόμο, υπογραμμίζοντας ότι το μότο των καλλιεργητών του Μπουτάν είναι: «Προστασία των πόρων της γης και παραγωγή υγιεινής τροφής».

 

© 2007 - easyweb team